Đất đỏ bazan

Mang cả đại ngàn vào trong ẩm thực

Niềm kiêu hãnh của đại ngàn nay đã xuất hiện trên bàn tiệc CDMA. Vị tanh đặc trưng của đất đỏ sẽ đảo ngược vận mệnh của bạn, cùng lúc đó, sốt than đen đắng chát sẽ quay lại, mang vị giác trở về hiện thực. 

Nguồn gốc xuất xứ: đất đỏ đồi núi trọc.

Khuyên dùng: cho những ai có máu đỏ đen, thua sạt nghiệp muốn nếm lại hương vị của ẩm thực đẳng cấp thời đỉnh cao.

Độ cứng:

Món Gọi Kèm

Trải nghiệm thêm một số tinh hoa ẩm thực khác từ CĐMA Rest.aurant