Thực đơn đặc biệt

Được chọn lọc từ nguồn nguyên liệu đặc sản, mang trên mình nhiều nét tinh túy riêng biệt và không cần phải chế biến cầu kỳ, những món ăn tinh hoa tại CĐMA Rest.aurant hứa hẹn là lựa chọn hoàn hảo cho tầng lớp khất thực.

All Basic Premium Reserved Limited Edition